K dispozici je expresní zpracování

Slovinsko Viněta

Objednejte si povinnou slovinskou digitální dálniční známku pro vozidla do 3,5 t a obdržíte aktivní dálniční známku e-mailem.

O slovinské vinětě online

Slovinská dálniční známka je povinný způsob platby mýtného ve Slovinsku pro všechna vozidla, jejichž hmotnost nepřesahuje 3,5 t. Digitální dálniční známka pro Slovinsko nahradila samolepicí známku ve formě nálepky. Nově lze elektronickou dálniční známku zakoupit na fyzických prodejních místech, u autorizovaných prodejců nebo elektronicky na internetových stránkách.

Chce-li si řidič objednat slovinskou dálniční známku online, musí vyplnit formulář, provést platbu a obdržet potvrzenou slovinskou elektronickou dálniční známku e-mailem. Doporučujeme ji uložit na zařízení, ale papírová kopie není nutná.

Elektronická dálniční známka do Slovinska je k dispozici v několika variantách platnosti: roční dálniční známka, pololetní dálniční známka, měsíční dálniční známka a týdenní elektronická dálniční známka. Datum začátku platnosti je možné zvolit v žádosti.

Kontrola slovinské dálniční známky probíhá prostřednictvím kamer na dálniční síti, na kontrolních bodech a pomocí vozidel mýtné kontroly. Porušení povinnosti platit elektronickou dálniční známku se ve Slovinsku trestá.

Řidičům, kteří používají slovinské zpoplatněné silnice bez platné dálniční známky, hrozí pokuta ve výši 300 eur. Cestujícím, kteří neoprávněně přenesou registrační značku vozidla, bude uložena pokuta až do výše 500 EUR.

Důležité informace: V tunelu Karavanky není vyžadována slovinská dálniční známka. Řidiči vjíždějící do tunelu však musí zvlášť zaplatit zvláštní mýtné na mýtné stanici Hrušica.

Vignette Slovenia

Typy a poplatky za slovinské dálniční známky

Ve Slovinsku existují tři kategorie vozidel, která potřebují digitální dálniční známku. Slovinskou dálniční známku lze vydat na týden, měsíc, 6 měsíců nebo rok. Podívejte se, který typ elektronické viněty se vztahuje na kategorii vašeho vozidla.

1: Jednokolejná motorová vozidla

Do první kategorie mýtné třídy patří jednokolejná motorová vozidla s rozchodem kol menším než 50 cm. Vozidla první mýtné třídy mohou získat tyto typy digitální dálniční známky pro Slovinsko:

Týdenní e-vigneta
49.90 EUR
Půlroční elektronická viněta
79.90 EUR
Annual e-vignette
269.90 EUR

2A: Dvoustopá motorová a obytná vozidla

Aby vozidlo patřilo do mýtné třídy 2A, musí mít hmotnost do 3,5 t a výšku nad přední nápravou větší než 1,3 m: týká se většiny osobních automobilů, minivanů, terénních vozidel, SUV a pick-upů. Typy slovinských dálničních známek pro mýtnou třídu 2A jsou následující:

Týdenní e-vigneta
27.00 EUR
Měsíční e-vigneta
49.00 EUR
Roční e-vigneta
135.00 EUR

2B: Dvoustopá vozidla s výškou nad přední nápravou 1,3 m nebo větší.

Kategorie mýtné třídy 2B zahrnuje vozidla s hmotností do 3,5 t a výškou nad 1,3 m. Tuto třídu musí zvolit většina lehkých nákladních a víceúčelových vozidel. Druhy dálničních známek podle doby platnosti jsou následující:

Týdenní e-vigneta
27.00 EUR
Měsíční e-vigneta
49.00 EUR
Roční e-vigneta
135.00 EUR

Jak koupit slovinskou dálniční známku online

Slovinskou dálniční známku lze získat online, na prodejních místech DARS a na čerpacích stanicích v blízkosti hranic. Nejjednodušší je zakoupit slovinskou dálniční známku elektronicky. Digitální slovinskou dálniční známku zakoupíte online podle následujících tří jednoduchých kroků:

  1. Vyplňte údaje do formuláře. Pro registraci je třeba zadat kontaktní údaje, registrační značku vozidla, zemi registrace, zvolit kategorii vozidla, typ dálniční známky a datum začátku platnosti.
  2. Zaplatit poplatky. Vyberte možnost platby a uhraďte servisní poplatky online.
  3. Obnovení příchozí pošty. Potvrzení o přijetí slovinské elektronické dálniční známky vám bude doručeno přímo na váš e-mail.

Protože je digitální dálniční známka elektronicky spojena s registrační značkou vozidla, nemusíte si ji tisknout. Přesto si můžete potvrzovací dokument uložit do svého zařízení.

Slovenia Vignette

Proč jsou ve Slovinsku povinné dálniční známky?

Slovinská dálniční známka slouží jako moderní způsob platby mýtného. Je povinná pro všechny motocykly a vozidla do 3,5 t vjíždějící na slovinské dálnice a rychlostní silnice. Mýtné se platí podle časového období, nikoliv podle ujeté vzdálenosti.

Finanční prostředky získané z dálničních známek se používají na údržbu slovinské silniční infrastruktury. Díky nim je možné řádně budovat nové silnice a vylepšovat ty stávající. V konečném důsledku se tak zvyšuje bezpečnost silničního provozu.

Výjimky z povinného používání dálniční známky ve Slovinsku

Ve Slovinsku existují výjimky z povinnosti platit dálniční známku. Níže uvedená vozidla nemusí mít platnou slovinskou dálniční známku, ale musí být před vjezdem na slovinské dálnice a rychlostní silnice zaznamenána ve slovinském mýtném systému:

  • motorová vozidla s právem přednostní jízdy a doprovodná vozidla (spolu s doprovázenými vozidly);
  • vojenská vozidla slovinských ozbrojených sil;
  • cizí vojenská vozidla na obranné misi státu, přepravu mezinárodních mírových sil a plnění dalších obranných a bezpečnostních úkolů (v případě, že to bylo stanoveno mezinárodními smlouvami);
  • přeprava vozidly na úkolech humanitární pomoci, která pomáhá trpícím v míru nebo ve válce, při katastrofách nebo ozbrojených konfliktech;
  • přeprava vozidly provozovatele zpoplatněných silnic na úkolech souvisejících s údržbou zpoplatněných silnic a zpoplatněnými činnostmi.
Vignette to Slovenia

Speciální mýtné

Tunel Karavanky mezi Slovinskem a Rakouskem, který je nejdelší ve Slovinsku, je vyloučen ze slovinského mýtného systému. Namísto toho je zde vyžadováno zvláštní mýtné, které je třeba platit zvlášť.

Řidiči všech vozidel spadajících do kategorie s mýtnou sazbou R1 spolu s vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 t, musí zaplatit mýtné ve výši 7,80 EUR. Mýtné je třeba uhradit na mýtné stanici Hrušica prostřednictvím debetní/kreditní karty nebo v hotovosti.Slovinsko mýtné silnice

Sankce

Kontrola dálničních známek Slovinsko probíhá prostřednictvím kamer na dálniční síti, na kontrolních bodech a prostřednictvím vozidel mýtné kontroly. Řidiči, kteří vjedou na slovinské dálnice a rychlostní silnice bez platné elektronické viněty, budou potrestáni pokutou 300 eur.

Pokuta 500 eur bude udělena těm, kteří neoprávněně přenesou registrační značku vozidla spojenou s e-známkou pro Slovinsko na jiné vozidlo nebo na vozidlo, které patří do jiné mýtné třídy než vozidlo, z něhož byla registrační značka sejmuta.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours