K dispozícii je expresné spracovanie

Vignette Slovinsko

Objednajte si povinnú slovinskú digitálnu diaľničnú známku pre vozidlá do 3,5 t a dostanete aktívnu diaľničnú známku e-mailom.

O Slovinskej diaľničnej známke online

Slovinská diaľničná známka je povinný spôsob platby mýta v Slovinsku pre všetky vozidlá, ktorých hmotnosť nepresahuje 3,5 t. Digitálna diaľničná známka pre Slovinsko nahradila lepiacu diaľničnú známku vo forme nálepky. Elektronickú diaľničnú známku je teraz možné zakúpiť na fyzických predajných miestach, u autorizovaných predajcov alebo elektronicky na webovej stránke.

Aby si vodič mohol objednať slovinskú diaľničnú známku online, mal by vyplniť formulár, vykonať platbu a e-mailom dostať potvrdenú slovinskú elektronickú diaľničnú známku. Odporúča sa ju uložiť na zariadenie, ale nie je potrebná jej papierová kópia.

Elektronická diaľničná známka do Slovinska je k dispozícii v niekoľkých variantoch platnosti: ročná diaľničná známka, polročná diaľničná známka, mesačná diaľničná známka a týždenná elektronická diaľničná známka. Dátum začiatku platnosti je možné zvoliť v žiadosti.

Kontrola slovinskej diaľničnej známky sa vykonáva prostredníctvom kamier na diaľničnej sieti, na kontrolných bodoch a pomocou vozidiel mýtnej kontroly. Porušenie povinnosti platiť elektronickú diaľničnú známku sa v Slovinsku trestá.

Vodičom, ktorí používajú slovinské spoplatnené cesty bez platnej diaľničnej známky, hrozí pokuta 300 eur. Cestujúcim, ktorí neoprávnene prenesú evidenčné číslo vozidla, bude uložená pokuta až do výšky 500 EUR.

Dôležité informácie: V tuneli Karavanky sa nevyžaduje slovinská diaľničná známka. Vodiči vchádzajúci do tunela však musia osobitne zaplatiť osobitné mýto na mýtnej stanici Hrušica.

Vignette Slovenia

Typy a poplatky za diaľničné známky v Slovinsku

Existujú tri kategórie vozidiel, ktoré potrebujú digitálnu diaľničnú známku pre Slovinsko. Slovinská diaľničná známka môže byť vydaná na týždeň, mesiac, 6 mesiacov alebo rok. Pozrite si, ktorý typ elektronickej diaľničnej známky sa vzťahuje na kategóriu vášho vozidla.

Jednokoľajové motorové vozidlá

Kategória prvej triedy mýta zahŕňa jednokoľajové motorové vozidlá s rozchodom kolies menším ako 50 cm. Vozidlá prvej mýtnej triedy môžu získať tieto typy digitálnej diaľničnej známky pre Slovinsko:

Týždenná e-vigneta
49.90 EUR
Polročná elektronická diaľničná známka
79.90 EUR
Ročná elektronická diaľničná známka
269.90 EUR

2A: Dvojstopové motorové a obytné vozidlá

Aby vozidlo patrilo do mýtnej triedy 2A, musí mať hmotnosť do 3,5 t a výšku nad prednou nápravou viac ako 1,3 m: vzťahuje sa na väčšinu osobných vozidiel, minivanov, terénnych vozidiel, SUV a pick-upov. Typy slovinských diaľničných známok pre mýtnu triedu 2A sú tieto:

Týždenná e-vigneta
27.00 EUR
Mesačná elektronická diaľničná známka
49.00 EUR
Ročná elektronická diaľničná známka
135.00 EUR

2B: Dvojstopové vozidlá s výškou nad prednou nápravou 1,3 m alebo viac

Kategória mýtnej triedy 2B zahŕňa vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t a výškou nad 1,3 m. Túto triedu si musí zvoliť väčšina ľahkých nákladných a viacúčelových vozidiel. Typy diaľničných známok podľa doby platnosti sú tieto:

Týždenná e-vigneta
27.00 EUR
Mesačná elektronická diaľničná známka
49.00 EUR
Ročná elektronická diaľničná známka
135.00 EUR

Ako kúpiť slovinskú diaľničnú známku online

Slovinskú diaľničnú známku môžete získať online, na predajných miestach DARS a na čerpacích staniciach v blízkosti hraníc. Najjednoduchšie je zakúpiť si slovinskú diaľničnú známku elektronicky. Digitálnu slovinskú diaľničnú známku si môžete kúpiť online podľa týchto troch jednoduchých krokov:

  1. Vyplňte údaje do formulára. Na registráciu musíte zadať svoje kontaktné údaje, evidenčné číslo vozidla, krajinu registrácie, vybrať kategóriu vozidla, typ diaľničnej známky a dátum začiatku platnosti.
  2. Uhradiť poplatky. Vyberte možnosť platby a uhraďte poplatky za služby online.
  3. Obnovte si schránku. Potvrdenie o prijatí slovinskej elektronickej diaľničnej známky vám bude doručené priamo na váš e-mail.

Ak je digitálna diaľničná známka elektronicky prepojená s evidenčným číslom vozidla, nemusíte si robiť výtlačok. Napriek tomu si môžete potvrdzujúci dokument uložiť do svojho zariadenia.

Slovenia Vignette

Prečo sú v Slovinsku povinné diaľničné známky?

Slovinská diaľničná známka slúži ako moderný spôsob platby mýta. Je povinná pre všetky motocykle a vozidlá do 3,5 t vchádzajúce na diaľnice a rýchlostné cesty v Slovinsku. Mýto sa platí podľa času, nie podľa prejdenej vzdialenosti.

Finančné prostriedky získané z diaľničných známok sa používajú na údržbu slovinskej cestnej infraštruktúry. Vďaka nim je možné riadne budovať nové cesty a zveľaďovať tie existujúce. V konečnom dôsledku sa tým zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Výnimky z povinného používania diaľničnej známky v Slovinsku

V Slovinsku existujú niektoré výnimky z povinnosti platenia diaľničnej známky. Nižšie uvedené vozidlá nemusia mať platnú slovinskú diaľničnú známku, ale musia byť pred vstupom na slovinské diaľnice a rýchlostné cesty zaregistrované v slovinskom mýtnom systéme:

  • motorové vozidlá s právom prednostnej jazdy a sprievodné vozidlá (spolu so sprevádzanými vozidlami);
  • vojenské vozidlá slovinských ozbrojených síl;
  • cudzími vojenskými vozidlami pri plnení úloh obrany štátu, pri preprave medzinárodných mierových síl a pri plnení iných obranných a bezpečnostných úloh (v prípade, že to určovali medzinárodné zmluvy);
  • preprava vozidlami na úlohy humanitárnej pomoci, ktoré pomáhajú trpiacim v mieri alebo vo vojne, pri katastrofách alebo ozbrojených konfliktoch;
  • preprava vozidlami prevádzkovateľa spoplatnených ciest na úlohy súvisiace s údržbou spoplatnených ciest a mýtnymi činnosťami.
Vignette to Slovenia

Speciálne mýto

Tunel Karavanky medzi Slovinskom a Rakúskom, ktorý je najdlhší v Slovinsku, je vyňatý zo slovinského mýtneho systému. Namiesto toho sa v ňom platí osobitné mýto, ktoré sa musí zaplatiť osobitne.

Vodiči všetkých vozidiel patriacich do kategórie s mýtnou sadzbou R1 spolu s vozidlami, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť nepresahuje 3,5 t, musia zaplatiť mýto vo výške 7,80 EUR. Mýto je potrebné zaplatiť na mýtnej stanici Hrušica prostredníctvom debetnej/kreditnej karty alebo v hotovosti.Slovenia toll roads

Sankcie

Kontrola diaľničnej známky Slovinsko sa vykonáva prostredníctvom kamier na diaľničnej sieti, na kontrolných bodoch a prostredníctvom vozidiel mýtnej kontroly. Vodiči, ktorí vchádzajú na slovinské diaľnice a rýchlostné cesty bez platnej elektronickej diaľničnej známky, budú potrestaní pokutou vo výške 300 eur.

Pokuta 500 eur bude udelená tým, ktorí neoprávnene prenesú evidenčné číslo vozidla spojené s e-známkou pre Slovinsko na iné vozidlo alebo na vozidlo, ktoré patrí do inej mýtnej triedy ako vozidlo, z ktorého bolo evidenčné číslo odobraté.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours