K dispozici je expresní zpracování

Česká republika Kontrola vinět

Objednejte si povinnou digitální dálniční známku České republiky pro vozidla do 3,5 t a obdržíte aktivní dálniční známku e-mailem.

Vinětová inspekce v České republice

Kontrolu dálničních známek v České republice provádí Policie České republiky a Celní správa České republiky. Cílem dálniční kontroly je zkontrolovat, zda má určité vozidlo platnou dálniční známku pro Českou republiku nebo zda má nárok na osvobození od dálniční známky.

Speciální hlídková vozidla vybavená kamerovým systémem provádějí dálniční kontrolu na silnicích, parkovištích a odpočívadlech. Kamerový systém je digitálně propojen s kontrolními stanovišti a policisté mohou na dálku kontrolovat vozidlo, aniž by museli zastavovat řidiče.

Řidiči, kteří v České republice nemají aktivní dálniční známku, by měli počítat s pokutou. Za jízdu bez platné dálniční známky hrozí v České republice pokuta, která se pohybuje od 5 000 Kč do 20 000 Kč.

Pokud se chystáte cestovat do České republiky autem, nezapomeňte si pořídit dálniční známku. Nejpohodlnějším způsobem bude zakoupení české dálniční známky online. Toto řešení vám umožní vyhnout se zbytečnému stresu a ušetřit čas již v Česku.

Česká digitální dálniční známka je povinná pro všechna nejméně čtyřkolová vozidla, jejichž největší přípustná celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t. Přívěsné vozíky a motocykly jsou v České republice od povinnosti mít dálniční známku osvobozeny.

Czech Republic Vignette Control

Pokuty a sankce

Pokuta, kterou můžete dostat za jízdu po českých zpoplatněných silnicích bez aktivní dálniční známky nebo za zneužití výjimky z povinnosti platit dálniční známku, se liší a může být následující:

  • Jízda bez platné české dálniční známky: Řidiči, který využije síť českých zpoplatněných dálnic bez získání dálniční známky (pokud není od dálniční známky osvobozen), může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč
  • Zneužití osvobození od dálniční známky: Podá-li řidič oznámení o osvobození od mýtného, aniž by měl na osvobození nárok, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Navíc za jízdu po zpoplatněných komunikacích bez dálniční známky, pokud je osvobozen, ale nepředloží oznámení, hrozí pokuta až 5 000 Kč. Stejná pokuta (5 000 Kč) hrozí i tomu, kdo neoznámí příslušné instituci zánik osvobození od mýtného (do 10 dnů od této skutečnosti).

Výjimka z viněty

Následující kategorie vozidel jsou oprávněny používat českou dálniční síť bez elektronické dálniční známky:

  • elektrická vozidla*
  • hybridní a vodíková vozidla*
  • vozidla přepravující určité osoby (např. vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením)
  • historická vozidla se zvláštní nebo historickou poznávací značkou

Poznámka: Aby byla vozidla poháněná elektřinou, vodíkem nebo hybridním palivovým systémem osvobozena od dálniční známky, nesmí mít vyšší emise CO2 než 50 g/km.

Elektronické mýtné pro vozidla nad 3,5 t

Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t zavedla Česká republika samostatný mýtný systém MYTO CZ. Mýtné platí na dálnicích a silnicích I. třídy a jeho výše se odhaduje na základě kategorie vozidla a ujeté vzdálenosti na území České republiky.

Majitelé vozidel si musí nainstalovat zařízení GPS měřící ujeté kilometry. Existují také některé snížené sazby mýtného pro autobusy.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours