Szybki proces zakupu i aktywacji winiety

Kontrola winiety Republiki Czeskiej

Kup online winietę do Czech dla pojazdów do 3,5 tony.

Kontrola winiet w Republice Czeskiej

Kontrola winiet w Republice Czeskiej jest przeprowadzana przez czeską policję i administrację celną. Celem kontroli winietowej jest sprawdzenie, czy dany pojazd posiada ważną winietę do Republiki Czeskiej lub jest uprawniony do zwolnienia z winiety.

Specjalne pojazdy patrolowe wyposażone w systemy kamer przeprowadzają kontrolę winiet na drogach, parkingach i przystankach. System kamer jest cyfrowo połączony z punktami kontrolnymi, a funkcjonariusze policji mogą zdalnie sprawdzić pojazd bez konieczności zatrzymywania kierowcy.

Kierowcy, którzy nie posiadają aktywnej winiety autostradowej w Czechach, powinni spodziewać się mandatu. Za jazdę bez ważnej winiety w Czechach grozi mandat w wysokości od 5 000 CZK do 20 000 CZK.

Jeśli planujesz podróż do Czech samochodem, upewnij się, że uzyskałeś winietę. Najwygodniejszym sposobem będzie zakup czeskiej winiety online. Takie rozwiązanie pozwoli ci uniknąć niepotrzebnego stresu i zaoszczędzić czas, gdy będziesz już w Czechach.

Czeska winieta elektroniczna jest obowiązkowa dla wszystkich co najmniej czterokołowych pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Przyczepy i motocykle są zwolnione z obowiązku posiadania winiety w Czechach.

Czech Republic Vignette Control

Grzywny i kary

Mandat, który można otrzymać za korzystanie z czeskich dróg płatnych bez aktywnej winiety lub za nadużywanie zwolnienia z winiety, jest różny i może być następujący:

  • Jazda bez ważnej czeskiej winiety: Kierowcy, którzy korzystają z sieci czeskich płatnych autostrad bez uzyskania winiety (chyba że są zwolnieni z winiety), mogą otrzymać mandat w wysokości do 20 000 CZK.
  • Nadużywanie zwolnienia z winiety: Jeśli kierowca złoży zawiadomienie o zwolnieniu z opłat drogowych, nie będąc uprawnionym do zwolnienia, może zostać ukarany grzywną nawet do 100 000 CZK. Ponadto korzystanie z płatnych dróg bez winiety, jeśli jest się zwolnionym z opłaty, ale nie złoży się zawiadomienia, podlega karze grzywny w wysokości do 5000 CZK. Taka sama grzywna (5000 CZK) jest nakładana na osoby, które nie powiadomią właściwej instytucji o zaprzestaniu korzystania ze zwolnienia z opłat drogowych (w ciągu 10 dni od tego faktu).

Wyłączenie z obowiązku posiadania winiety

Następujące kategorie pojazdów są uprawnione do korzystania z czeskiej sieci autostrad bez e-winiety:

  • pojazdy elektryczne*
  • pojazdy hybrydowe i napędzane wodorem*
  • pojazdy przewożące określone osoby (np. pojazdy obsługiwane przez domy dla osób niepełnosprawnych)
  • pojazdy historyczne posiadające specjalne lub historyczne tablice rejestracyjne

Uwaga: Aby uzyskać zwolnienie z winiety, pojazdy napędzane energią elektryczną, wodorem lub hybrydowym układem paliwowym nie mogą emitować więcej CO2 niż 50 g/km.

Elektroniczna opłata drogowa dla pojazdów powyżej 3,5 t

Dla pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5 t, Republika Czeska wdrożyła oddzielny system opłat drogowych o nazwie MYTO CZ. Opłata obowiązuje na autostradach i drogach pierwszej klasy i jest szacowana na podstawie kategorii pojazdu i odległości przebytej w Czechach.

Właściciele pojazdów muszą zainstalować urządzenie GPS mierzące przebieg. Istnieją również obniżone stawki opłat drogowych dla autobusów.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours