K dispozici je expresní zpracování

Kontrola vinět na Slovensku

Objednejte si povinnou slovenskou digitální dálniční známku pro vozidla do 3,5 t a obdržíte aktivní dálniční známku e-mailem.

Dopravní kontrola na Slovensku

Slovenskou kontrolu dálničních známek provádějí úřady prostřednictvím kamerového systému a dronů. Registrační značku vozidla lze kdykoli zkontrolovat na dálku.

Všechna vozidla s celkovou přípustnou hmotností do 3,5 tuny musí mít pro vjezd na zpoplatněné slovenské silnice zakoupenou dálniční známku. V roce 2016 slovenská vláda zavedla e-dálniční známku (elektronickou dálniční známku), která nahradila standardní dálniční známku ve formě nálepky.

Nyní je digitální viněta k dispozici na většině hraničních přechodů a čerpacích stanic a při nákupu přes internet. Z hlediska pohodlí je nejlepší pořídit si vinětu online.

Proces objednání trvá jen několik minut. Zákazník musí vyplnit registrační formulář, uhradit poplatky a zkontrolovat příchozí poštu. Slovenská elektronická dálniční známka bude zákazníkovi doručena přímo na jeho e-mailovou adresu.

Slovenská dálniční známka je k dispozici v různých variantách doby platnosti: 10 dní, 30 dní, 365 dní a 1 rok. Typ dálniční známky si vyberte podle svých cestovních plánů, protože dálniční známka by měla zůstat v platnosti po celou dobu vašeho pobytu na Slovensku.

slovakia vignette control

Pokuty a penále

Řidiči vozidel 3. 5 tun využívající silnice v mýtném systému na Slovensku bez platné dálniční známky hrozí pokuta od 100 do 500 eur. Před vjezdem na slovenské dálnice a rychlostní silnice je nutné zakoupit dálniční známku. Dálniční známka musí být digitálně spojena se správnou registrační značkou a musí patřit do správné kategorie vozidla. Vždy si zkontrolujte platnost své dálniční známky – pokud platnost vaší dálniční známky vyprší, hrozí vám také pokuta.

Vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost přesahuje 3,5 tuny, elektronickou dálniční známku na Slovensku nepotřebují. Od roku 2010 však musí řidiči těchto vozidel instalovat speciální mýtnou skříňku měřící ujetou vzdálenost. Konečná výše mýtného bude záviset na hmotnosti vozidla a ujeté vzdálenosti.

Výjimka z viněty

Některé kategorie vozidel jsou osvobozeny od povinnosti mít na Slovensku elektronickou dálniční známku:

 • Ministerstvo vnitra Slovenské republiky včetně rozpočtových organizací určených Ministerstvem vnitra Slovenské republiky a Policejní sbor
 • Ministerstvo obrany Slovenské republiky, jakož i jím řízené subjekty
 • NATO a ozbrojené síly Slovenské republiky
 • ozbrojené síly nebo civilní složky vysílající země pro plnění služebních úkolů
 • Slovenský červený kříž, místní policie, hasičské sbory a základní záchranné složky integrovaného záchranného systému
 • správci dálnic a silnic ve vlastnictví státu, s výjimkou koncesovaných
 • vězeňské a justiční stráže
 • historická vozidla podléhající zvláštnímu předpisu
 • finanční správa podléhající zvláštnímu předpisu
 • Slovenská informační služba
 • Národní bezpečnostní úřad

Provozovatelé určitých skupin vozidel nebo jízdních souprav jsou osvobozeni od placení dálniční známky pouze v případě, že jejich vozidla nebo jízdní soupravy jsou registrovány v systému správce výběru dálničních známek .

Provozovatel vozidla/vozové soupravy osvobozené od úhrady dálniční známky musí rovněž předložit příslušné doklady osvědčující důvody osvobození.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours