K dispozícii je expresné spracovanie

Kontrola slovenskej diaľničnej známky

Objednajte si povinnú slovenskú digitálnu diaľničnú známku pre vozidlá do 3,5 t a dostanete aktívnu diaľničnú známku e-mailom.

Diaľničná kontrola na Slovensku

Slovenskú kontrolu diaľničných známok vykonávajú úrady prostredníctvom kamerového systému a dronov. Evidenčné číslo vozidla je možné kedykoľvek skontrolovať na diaľku.

Všetky vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony musia mať na vjazd na slovenské spoplatnené cesty zakúpenú diaľničnú známku. V roku 2016 slovenská vláda zaviedla e-diaľničnú známku (elektronickú diaľničnú známku), ktorá nahradila štandardnú diaľničnú známku vo forme nálepky.

V súčasnosti je digitálna diaľničná známka k dispozícii na väčšine hraničných priechodov a čerpacích staníc a prostredníctvom online nákupu. Najlepším spôsobom z hľadiska pohodlia je zaobstarať si online diaľničnú známku.

Proces objednania trvá len niekoľko minút. Zákazník musí vyplniť registračný formulár, uhradiť poplatky a skontrolovať doručenú poštu. Slovenská elektronická diaľničná známka bude zákazníkovi doručená priamo na jeho e-mailovú adresu.

Slovenská diaľničná známka je k dispozícii v rôznych variantoch doby platnosti: 10 dní, 30 dní, 365 dní a 1 rok. Typ diaľničnej známky si vyberte podľa svojich cestovných plánov, pretože diaľničná známka by mala zostať platná počas celej doby vášho pobytu na Slovensku.

slovakia vignette control

Pokuty a sankcie

Vodiči vozidiel do 3. 5 ton využívajúcich cesty v slovenskom mýtnom systéme bez platnej diaľničnej známky hrozí pokuta od 100 do 500 eur. Pred vstupom na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty je potrebné zakúpiť si diaľničnú známku. Diaľničná známka musí byť digitálne spojená so správnym evidenčným číslom a musí patriť do správnej kategórie vozidla. Vždy si skontrolujte platnosť diaľničnej známky – ak vám skončí platnosť diaľničnej známky, hrozia vám aj sankcie.

Vozidlá, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 3,5 tony, elektronickú diaľničnú známku na Slovensku nepotrebujú. Od roku 2010 však musia vodiči takýchto vozidiel inštalovať špeciálnu mýtnu skrinku merajúcu prejdenú vzdialenosť. Konečná výška mýta bude závisieť od hmotnosti vozidla a prejdenej vzdialenosti.

Vyňatie z platenia diaľničnej známky

Niektoré kategórie vozidiel sú oslobodené od povinnosti platiť slovenskú e-známku:

 • Ministerstvo vnútra SR vrátane rozpočtových organizácií určených Ministerstvom vnútra SR a Policajný zbor
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako aj ním riadené subjekty
 • NATO a Ozbrojené sily Slovenskej republiky
 • ozbrojené sily alebo civilné jednotky vysielajúcej krajiny na plnenie služobných úloh
 • Slovenský Červený kríž, miestne útvary polície, hasičské zbory a základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému
 • správcovia diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, okrem koncesovaných
 • väzenskej a justičnej stráže
 • historické vozidlá podliehajúce osobitnému predpisu
 • finančná správa podliehajúca osobitnému predpisu
 • Slovenská informačná služba
 • Národný bezpečnostný úrad

Prevádzkovatelia osobitných skupín vozidiel alebo jazdných súprav sú oslobodení od úhrady diaľničnej známky len vtedy, ak sú ich vozidlá alebo jazdné súpravy zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Prevádzkovateľ vozidla/vozidlovej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky musí predložiť aj príslušné doklady potvrdzujúce dôvody oslobodenia.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours