K dispozícii je expresné spracovanie

Slovenské diaľničné známky

Objednajte si povinnú slovenskú digitálnu diaľničnú známku pre vozidlá do 3,5 t a dostanete aktívnu diaľničnú známku e-mailom.

O diaľničných známkach na Slovensku

Diaľničné známky na Slovensku zahŕňajú všetky diaľnice a rýchlostné cesty v Slovenskej republike. Všetky vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t, ktoré vchádzajú do systému spoplatnených ciest na Slovensku, musia mať elektronickú diaľničnú známku pripevnenú k evidenčnému číslu. Vozidlá s prípojným vozidlom, ktorého celková najväčšia technicky prípustná hmotnosť je vyššia ako 3,5 t, potrebujú ďalšiu diaľničnú známku pre prípojné vozidlo rovnakej kategórie.

Elektronickú diaľničnú známku pre Slovensko je možné zakúpiť online prostredníctvom jednoduchého postupu. Zákazník by mal vyplniť registračný formulár, uhradiť poplatky za službu a do elektronického zariadenia uložiť potvrdenie o prijatí diaľničnej známky zaslané na e-mailovú adresu.

Jezda po spoplatnených cestách Slovenska bez platnej e-známky sa trestá pokutami od 100 do 500 eur. Pred vstupom na diaľnice si zakúpte slovenskú elektronickú diaľničnú známku, aby ste sa vyhli problémom počas cesty.

Slovakia Vignette Roads

Slovenské cesty s povinným použitím platnej diaľničnej známky

Spoplatnené cesty na Slovensku sa delia na diaľnice a rýchlostné cesty. Slovenské diaľnice majú dva nezávislé jazdné pruhy idúce v opačných smeroch, pričom na oboch stranách je núdzový pruh. Sú označené písmenom „D“, dopravné značky sú biele na zelenom podklade.

Expresné cesty na Slovensku sú dvojprúdové cesty s nižšími štandardmi ako diaľnice, ale s rovnakými obmedzeniami. Podobne ako diaľnice majú biele na zelenom dopravné značky a sú označené písmenom „R“.

Diaľnice

 • D1 – Bratislava – Záhor
 • D2 – Brodské – Čunovo
 • D3 – Hričovské Podhradie – Skalité
 • D4 – Jarovce – Devínska Nová Ves

Expresné cesty

 • R1 – Trnava – Ružomberok
 • R2 – Trenčín – Košice
 • R3 – Trstená – Šahy
 • R4 – Vyšný Komárnik – Milhosť
 • R5 – Svrčinovec – Svrčinovec
 • R6 – Lysá pod Makytou – Beluša
 • R7 – Bratislava – Lučenec
 • R8 – Nitra – HradišteSlovensko spoplatnené cesty
Vignette Slovakia Online

Kedy si kúpiť diaľničnú známku pred vstupom na slovenské spoplatnené cesty

Slovenskú elektronickú diaľničnú známku je potrebné zakúpiť pred použitím všetkých diaľnic alebo iných ciest zaradených do slovenského mýtneho systému. Keďže nie všetky hraničné priechody a križovatky umožňujú zakúpenie elektronickej diaľničnej známky pre Slovensko, dôrazne odporúčame objednať si diaľničnú známku elektronicky ešte pred vycestovaním. Ak ste na to zabudli včas, nie je možné e-známku zakúpiť dodatočne.

V závislosti od vašich cestovných plánov môžete získať slovenskú digitálnu diaľničnú známku s platnosťou na 1 rok, 365 dní, 30 dní alebo 10 dní. Upozorňujeme, že platnú elektronickú diaľničnú známku musíte mať počas celého obdobia používania spoplatnených ciest na Slovensku.

Rýchlostné obmedzenia na Slovensku

Rýchlostné obmedzenia na Slovensku sa líšia podľa oblasti a kategórie vozidla. Dôkladne si preštudujte súčasné rýchlostné obmedzenia, aby ste sa vyhli priestupkom a pokutám počas vašej cesty:

Automobily, motocykle, nákladné vozidlá do 3,5 t

 • zastavaná plocha: 50 km/h
 • cesty mimo sídiel: 90 km/h
 • diaľnice v zastavaných oblastiach: 100 km/h
 • diaľnice: 130 km/h

Vozidlá do 3,5 t ťahajúce karavany alebo prívesy nad 750 kg

 • zastavaná plocha: 50 km/h
 • cesty mimo sídiel: 90 km/h
 • diaľnice v zastavaných oblastiach: 90 m/h
 • diaľnice:
 • diaľnice pre motorové vozidlá s rýchlosťou 90 km/h: 100 km/h

Autobusy a autokary

 • zastavaná plocha: 50 km/h
 • cesty mimo sídiel: 90 km/h
 • diaľnice v zastavaných oblastiach: 90 m/h
 • diaľnice:
 • diaľnice pre motorové vozidlá s rýchlosťou 90 km/h: 90 km/h

Nákladné vozidlá nad 3,5 t

 • zastavaná plocha: 50 km/h
 • cesty mimo sídiel: 90 km/h
 • diaľnice v zastavaných oblastiach: 90 m/h
 • diaľnice:
 • diaľnice pre motorové vozidlá s rýchlosťou 90 km/h: 90 km/h

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours